Privaatsuspoliitika

Andmekaitse ja kasutustingimused

Veebileht jeep.ee on mõeldud kasutamiseks eelkõige Eestis. Meie internetilehe kasutustingimuste aluseks on Eestis kehtivad seadused.

2023 Jeep, Stellantis Auto SAS. („Stellantis“)

Veebilehe sisu

Jeep veebileht sisaldab andmeid Jeep autode ja müügitoetusprogrammide kohta. Siin kirjeldatud Jeep tooted on müügil Eestis ja müügitoetusprogrammide tingimused kehtivad Eesti piires. Veebilehel võib olla ka viiteid ja teavet mujal maailmas müüdavate Jeep toodete kohta. Kogu veebilehel jeep.ee esitatud teave on mõeldud üksnes informatsiooniks. See teave ei asenda volitatud Jeep edasimüüja poolt antud infot ning seda ei tohiks sellisena tõlgendada. Veebilehel on püütud anda võimalikult igakülgset teavet. Sellest hoolimata võib siin esineda vigu ja puuduseid, mis tulenevad pärast veebilehe valmimist toimunud muutustest. Auto-Bon Ital OY („Auto-Bon Ital“) võib muuta veebilehe sisu igal hetkel ja ette teatamata, sh muuta mudelivalikut, varustust, tehnilisi andmeid, värve, hindu ja toodete saadavust puudutavat teavet.

Jeep toodete hinnad

Veebilehel toodud hinnad on mõeldud ainult informatsiooniks. Nende hindade näol on tegu soovituslike jaehindadega ning volitatud Jeep edasimüüjate müügihinnad võivad neist erineda. Mis tahes Jeep toote ost toimub alati selleks eraldi sõlmitud müügilepingu tingimuste alusel.

Isikuandmete töötlemine ja privaatsuse kaitse

Auto-Bon Ital kasutab kõiki talle veebilehe jeep.ee vahendusel edastatud isikuandmeid enda pakutavate teenuste parandamiseks, saadetud päringutele vastamiseks ja esitatud taotluste täitmiseks (nt proovisõit, hinnapakkumine, tooteesitlus).

Auto-Bon Ital püüab tagada isikuandmete turvalise kogumise, vahendamise ja säilitamise. Auto-Bon Ital ei kasuta isikuandmeid soovimatute kirjade või teabe saatmiseks ning ei vahenda ega müü isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

Veebilehe külastajate arvu ja muid tavapärase veebilehe külastusega kaasnevaid andmeid (IP-aadress, veebilehitseja tüüp, külastatud leheküljed ja aeg) jälgitakse üldisel tasemel, kasutades nn küpsiseid (cookies) või muid vastavaid tehnoloogiaid. Külastaja võib oma veebilehitseja seadistustega keelata küpsiste saatmise oma arvutile, kuid sel juhul esineb võimalus, et külastajal ei õnnestu kasutada kõiki veebilehe jeep.ee osi. Kasutajaandmeid kasutatakse veebilehe täiustamiseks ja arendamiseks.

Isikuandmete kaitse ja töötlemise turvalisuse on Auto-Bon Ital taganud kõigi vajalike asjakohaste meetmetega.

Autoriõigus

Kogu veebilehe jeep.ee sisu on autorikaitse objekt, mille kasutamist reguleerib autoriõiguse seadus. Veebilehel esitatud teavet, teksti, pilte ja graafilisi kujutisi on lubatud kasutada ainult isiklikuks otstarbeks, mitte kasumi teenimise eesmärgil. Mingit osa veebilehe sisust ei tohi kopeerida, töödelda, vahendada, litsentseerida ega avaldada tervikuna või osaliselt mis tahes eesmärgil ilma Auto-Bon Ital kirjaliku loata.

Kaubamärgid

Kõikide veebilehel esinevate toodete ja teenuste kaubamärkide ning logode omanikuks on Stellantis Auto SAS. , Auto-Bon Ital OY või vastavad kolmandad osapooled. Neid ei tohi ilma vastava loata mis tahes kujul kasutada, alla laadida, kopeerida ega levitada.

Hüperlingid

Veebilehe Jeep.ee tekstides võib olla hüperlinke teistele veebilehtedele.   Auto-Bon Ital ei vastuta selliste hüperlinkide ja teiste veebilehtede andmete täpsuse, täielikkuse ja õigsuse eest. Liikumine Jeep veebilehelt linkide kaudu teistele veebilehtedele toimub kasutaja omal vastutusel.

Andmete õigsust ei kinnitata ega tagata

Kuigi Auto-Bon Ital püüab tagada oma veebilehel avaldatud andmete igakülgset paikapidavust, ei suudeta seda siiski alati täies mahus teha ning Auto-Bon Ital ei vastuta veebilehel avaldatud teabe igakülgse õigsuse, täielikkuse ja tõepärasuse eest. Kogu veebilehel avaldatud teave ja materjal on esitatud „sellisena nagu on“, ilma mingite otseste või kaudsete garantiideta.

Piiratud õiguslik vastutus

Auto-Bon Ital ei vastuta veebilehe kasutamisest tulenevate otseste või kaudsete kahjude eest, mis on tekkinud või on mingil moel seotud veebilehe jeep.ee külastamisega või selle kasutamisega, sh mis tahes andmete hävinemine või kahju, mille põhjuseks on arvutiviirused või veebilehelt jeep.ee saadud andmete tõepärasus.

Põhiprintsiipide uuendamine

Auto-Bon Ital jätab endale õiguse eeltoodud põhiprintsiipe muuta ja uuendada alati, kui äritegevus seda nõuab. Seetõttu tuleks hetkel kehtivad põhiprintsiibid siin aeg-ajalt taas üle kontrollida.